เกี่ยวกับเรา


ชื่อบริษัท: กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัดจัด

ก่อตั้ง: ปีพุทธศักราช 2538

จำหน่ายสินค้าด้านไอที โอเอ วัสดุสำนักงาน รายใหญ่ใน   จังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียง
  
ปัจจุบันมีสินค้าที่จัดจำหน่ายรวมทั้งสิ้นกว่า 150 ยี่ห้อ

  ในปี 2545 บริษัทฯได้ปรับโครงสร้างธุรกิจไปสู่การเป็นผู้จัดจำหน่ายแบบเพิ่มมูลค่า (Value Added   Distribution Company) โดยแบ่งธุรกิจออกเป็น 5 กลุ่มหลักคือ

 1. การจัดจำหน่ายสินค้าทั่วไป สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่ คอมพิวเตอร์,   พรินเตอร์, เครื่องใช้สำนักงาน, ตู้สาขา, กล้องดิจิตอล, อะไหล่และวัสดุ   ด้านไอทีครบวงจร

 2. การจัดจำหน่ายสินค้าประเภทเพิ่มมูลค่า สินค้าในกลุ่มนี้ได้แก่   เซิร์ฟเวอร์, อุปกรณ์เครือข่าย, อุปกรณ์อินเตอร์เน็ต, โซลูชั่นระบบรักษาความปลอดภัยวงจรปิด , พัดลมไอน้ำ ฯลฯ

 3. การให้บริการด้านไอที ประกอบด้วย บริการซ่อมบำรุงรักษา (MA), ซ่อมสินค้า,   การติดตั้งระบบ, เคลมสินค้าในระยะรับประกัน, เป็นตัวแทนซ่อมบำรุงและติดตั้ง (Authorized Service   Provider) เช่น    SVOA, Brother, Canon, OKI,  Sharp , HP , EPSON   เป็นต้น

 4. Biding Project Unit เป็นหน่วยงานที่ทำงานโครงการหรืองานประมูลราชการเป็นหลัก

 5. Office Stationary จำหน่ายสินค้าวัสดุเครื่องใช้ในสำนักงาน และเบ็ดเตล็ด  

Visitors: 73,473