นโยบาย  • นโยบายความปลอดภัย (Security Policy) เว็บไซต์www.ktc101.comได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรกรรมซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ดังนั้น บริษัทฯ จึ...

  • นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) www.ktc101.comขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเว็บไซต์ของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ด...

  • นโยบายการแก้ปัญหาข้อร้องเรียน (Policy to resolve complaints) มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนา...

  • นโยบายการรับประกันสินค้า สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์www.ktc101.comมีการรับประกันสินค้าทุกชนิดตามที่ผลิตภัณฑ์ได้ระบุไว้ในใบรับประกัน เมื่อสินค้าเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่...


  • นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อ (Cancellation PolicyOrder) เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น ในการยกเลิกคำสั่ง...
Visitors: 73,476