นโยบายการรับประกันสินค้า

นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ www.ktc101.com มีการรับประกันสินค้าทุกชนิดตามที่ผลิตภัณฑ์ได้ระบุไว้ในใบรับประกัน

เมื่อสินค้าเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าโดยมี ช่องทางติดต่อดังนี้

 • ท่านลูกค้านำสินค้าเข้ามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คสินค้าที่บริษัทฯ
 • ในกรณีท่านลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านลูกค้าจัดส่งสินค้าเข้ามาที่บริษัทฯ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ ผ่านทางโทรศัพท์ที่
  หมายเลข 043-511951-5,043-511990
เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้
 • ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม
 • ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน
 • ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง
สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน
 1. สินค้าหมดประกัน
 2. ไม่มี Void ของทางบริษัท
 3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
 4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์ แตก หัก หน้าจอมีรอยขูดขีด
 5. สินค้าถูกดัดแปลง แก้ไข

 

 

Visitors: 46,622