บริการหลังการขาย

ทางบริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย และอีกทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการ
ดังนั้น บริษัทฯจึงเล็งเห็นความสำคัญในการบริการที่ดี ต้องมีบริการหลังการขาย  
คือมีบริการติดตั้ง ซ่อมเครื่องและคอยดูแลให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือ หลังจากที่ลูกค้าได้ซื้อไปใช้งานแล้วเกิดเหตุมีปัญหา ได้ทุกช่องทางการติดต่อสื่อสาร

พนักงานทางบริษัทฯยินดีให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาอาการเบื้องต้นของเครื่องใช้สำนักงานทุกยี่ห่อ ทุกรุ่น  โดยช่างผู้ชำนาญการมีประสบการณ์ มากกว่า20ปี

เงื่อนไขการให้บริการ ฝ่ายSERVICE ของบริษัทกรุงทองคอมพิวเตอร์จำกัด ดังนี้

  • กรณีช่างตรวจเช็คเครื่องและแจ้งเสนอราคาซ่อมลูกค้าปฏิเสธไม่ซ่อมจะต้องชำระค่าดำเนินงานซ่อมในราคาเงินสด เป็นจำนวนเงิน 500 บาท

หมายเหตุ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ตามสภาพงานซ่อมจริงโดยจะแจ้งให้ลูกค้าอนุมัติก่อน

 

Visitors: 76,889