โปรโมชั่น ซื้อหมึก แถม เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น Sharp AR-6120N

รหัสสินค้า : 05-010107B

ราคา

59,000.00 THB

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 59,000.00 THB

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

โปรโมชั่น ซื้อหมึก แถม เครื่อง

เพียงซื้อหมึก 10 กล่อง ราคากล่องละ 5,900 บาท สามารถรับเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น Sharp AR-6120N

ไว้ใช้ที่บ้าน สำนักงานได้เลย ได้ทั้งเครื่องไปใช้แล้วมีหมึกสำรอง 10 กล่อง คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว


คุณสมบัติพื้นฐาน

 • เครื่องถ่ายเอกสารดิจิตอลมัลติฟังก์ชั่น สร้างภาพโดย ระบบเลเซอร์
 • สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 6.4 วินาที
 • ระยะเวลาในการอุ่นเครื่องไม่เกิน 25 วินาที
 • ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว แยกระดับความแตกต่างของโทนสีดำได้ 256 ระดับ
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสาร 20 แผ่นต่อนาที (A4)
 • สามารถกำหนดจำนวนการถ่ายสำเนาได้ตั้งแต่ 1 - 999 แผ่น
 • หน่วยความจำมาตรฐาน (RAM) ขนาด 64 MB                                                     
 • หน่วยประมวลผล H8S/2373 24.576 MHz
 • สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A6R (4.1” x 5.8”R ) – A3 (11.7” x 16.5”)
 • สามารถถ่ายสำเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดป้อนกระดาษด้านข้าง ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 200 แกรม และถ่ายสำเนาลงบนกระดาษที่ถาดได้ตั้งแต่ 55 แกรม ถึง 105 แกรม
 • สามารถป้อนกระดาษได้ 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดที่ 1 บรรจุกระดาษ 250 แผ่น จำนวน 1 ถาด ถาดที่ 2 บรรจุกระดาษ 500 แผ่น จำนวน 1 ถาด และถาดป้อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จำนวน 1 ถาด (รวม 850 แผ่น)
 • สามารถสร้างสำเนา 2 หน้า ตั้งแต่ 60 แกรมถึง 105 แกรม
 • ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ สามารถรองรับต้นฉบับหน้าเดียว 50 แกรมถึง 128 แกรม สำหรับต้นฉบับ 2 หน้า 50 แกรมถึง 105 แกรม
 • สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
 • ระบบการย่อ – ขยายในรูปแบบมาตรฐาน 11 ขนาด หน่วยเมตริก (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
 • หน่วยนิ้ว (25%, 50%, 64%, 77%, 95%, 100%, 121%, 129%, 141%, 200%, 400%)
 • ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น (A4 80 แกรม)
 • สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับที่มีลักษณะเป็นวัตถุสามมิติเป็นรูปเล่มโดยไม่ต้องแยกออกจากเล่ม เช่น ลายเซ็น รูปภาพ ตรายาง แผ่นพิมพ์เขียว ต้นฉบับที่เขียนด้วยดินสอ ภาพต่างๆ ฯลฯ ได้ชัดเจน
 • สามารถถ่ายเอกสารลงบนกระดาษเขียนแบบ กระดาษสี แม่แบบสำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท (OFFSET MASTER) และแผ่นฟิล์มโปร่งใส (TRANSPARENCY) ได้
 • ตั้งจำนวนการถ่ายสำเนาตั้งแต่ 1 - 999 แผ่น
 • ระบบปรับความเข้ม - จาง ของสำเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (AUTO) และตามความต้องการโดยสามารถปรับเป็นแบบโหมดรูปภาพ (PHOTO) หรือตัวหนังสือ (TEXT)
 • ระบบแจ้งการขัดข้องและหาจุดผิดพลาดของเครื่อง (SELF-DIAGNOSTIC AND SIMULATION FUNCTION) มีสัญญาณแจ้งส่วนที่ขัดข้องเป็นรหัสบ่งชี้ถึงจุดที่ควรจะแก้ไขได้ทันที
 • สัญญาณไฟเตือนโดยอัตโนมัติให้ทราบ เมื่อกระดาษติด กระดาษหมด หรือผงหมึกหรือผงเหล็กไม่พอ
 • ระบบ Electronic Sorting (T-Sort) สามารถจัดเรียงชุดสำเนาแบบไขว้ได้
 • ระบบ Duplex Copying สามารถถ่ายสำเนาสองหน้า
 • ระบบ Scan Once Print Many ช่วยให้ถ่ายสำเนาได้หลายฉบับด้วยการอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียว
 • ระบบ XY Zoom การย่อขยายเฉพาะส่วน เลือกการย่อขยายเฉพาะแนวนอนหรือแนวตั้ง เพียงอย่างเดียว
 • ระบบ Dual Page Copy Mode สามารถถ่ายเอกสารที่เป็นหน้าคู่ ด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียว จะได้สำเนา แยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
 • ระบบ Rotation Copy กลับข้อมูลต้นฉบับให้ตรงกับสำเนาที่มีอยู่
 • ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสำเนา เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรู
 • ระบบ Edge/Centre Erase ลบขอบริม และ สันกลางของสำเนา
 • ระบบ 2-in-1/ 4-in-1 ถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสำเนาแผ่นเดียวได้
 • ระบบ Automatic paper selection (APS) เลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดต้นฉบับที่ป้อนจากชุดป้อนต้นฉบับ
 • ระบบ Automatic magnification selection (AMS) เลือกอัตราย่อ - ขยายอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสำเนาที่ใช้
 • ระบบ Auto tray switching (ATS) สลับถาดกระดาษได้เอง กรณีถาดใดถาดหนึ่งกระดาษหมด โดยสลับไปยังถาดที่มีกระดาษขนาดเดียวกันอยู่
 • ระบบ Account Control สามารถตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ได้ 20 รหัส
 • ระบบ Pre-Heat จะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน เมื่อเครื่องไม่มีการใช้งานจะทำการตัดระบบไฟเฉพาะชุดทำความร้อนเท่านั้น (สามารถตั้งเวลาได้ ปัจจัยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน)
 • ระบบ Auto power shutoff เป็นระบบประหยัดพลังงาน โดยเมื่อเครื่องถ่ายเอกสารไม่มีการใช้งานจะทำการตัดระบบไฟทั้งระบบ (สามารถตั้งเวลาได้ ปัจจัยขึ้นอยู่กับความถี่ในการใช้งาน)
 • ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
 • สามารถเป็นเครื่องพิมพ์ในระบบเครือข่ายได้
 • สามารถเป็นเครื่องสแกนเนอร์สีในระบบเครือข่ายและสแกนเก็บที่ USB ได้
 • ขนาดเครื่อง กว้าง 599 มม. ยาว 612 มม. สูง 743 มม. น้ำหนัก 40 กิโลกรัม
 • ใช้พลังงานไฟฟ้า 1.2 กิโลวัตต์ (kw)
 • ใช้กระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ (volt)
 • มีคู่มือการใช้งานให้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

 

การพิมพ์

 • เครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์ ความละเอียดในการพิมพ์ 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว
 • มาตรฐานการพิมพ์โดยการส่งข้อมูลแบบ SPLC (Sharp Printer Language with Compression)
 • ความเร็วในการพิมพ์ 20 แผ่นต่อนาที (A4)
 • สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้าได้ (Duplex Print)
 • หน่วยความจำสำหรับการพิมพ์และอุปกรณ์ USB สแกน 256 MB (แชร์)
 • เทคโนโลยี RIP Once/Print Many ส่งข้อมูลเพียงครั้งเดียว เพื่อพิมพ์เอกสารหลายๆชุด
 • สามารถพิมพ์เอกสารขนาด A5–A3 และขนาด A6R ที่ช่องป้อนกระดาษด้านข้าง
 • สามารถพิมพ์เอกสารได้ด้วยกระดาษธรรมดา กระดาษหนา กระดาษสี กระดาษรีไซเคิล ฉลาก (Label) และแผ่นใส (Transparency)
 • รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ Windows Vista/7/ 8/8.1
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003/2003R2/2008/2008R2/2012/2012R2 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม PCL Printer (AR-PB10)
 • รองรับระบบปฏิบัติการ Mac OSX 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม PS Printer (AR-PB10 และ MX-PK10)
 • ระบบ N-up (2/4/6) สามารถพิมพ์เอกสาร 2 หน้า หรือ 4 หน้า และ 6 หน้าลงในเอกสารหน้าเดียว
 • สามารถสั่งพิมพ์ ย่อ-ขยาย ได้ตามขนาดของกระดาษสำเนาที่ใช้ (Fit To Page)
 • สามารถสั่งพิมพ์ลายน้ำ (Watermarks) ลงบนสำเนาได้
 • สามารถหมุนต้นฉบับกลับได้ถึง 180 องศา (Rotate 180 degrees)
 • สามารถพิมพ์ลายเส้นและตัวอักษรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น (Text To Black/Vector To Black)
 • สามารถบันทึกค่าการพิมพ์ที่ใช้งานเป็นประจำ (User Setting)
 • สามารถรองรับการใช้งานพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟน เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริม AR-PB10 และตัวเครื่องเชื่อมต่อเข้ากับระบบเครือข่ายไร้สาย

 

การสแกน

 • วิธีสแกนแบบ Pull Scan ผ่าน TWAIN application ความละเอียด 56 ถึง 9600 dpi
 • วิธีสแกนแบบ Push Scan ลง USB Drive ความละเอียด 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi
 • รองรับการทำงานกับโปรแกรมจัดการเอกสาร (อุปกรณ์เสริม)
 • สามารถรองรับชนิดของไฟล์ TIFF, PDF, JPEG* (ไฟล์สีเท่านั้น)
 • รองรับระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ได้แก่ Windows Vista/7/8/8.1


Visitors: 48,918