กระดาษถ่ายเอกสาร A4 IDEA GREEN หนา 80 แกรม

รหัสสินค้า : 0909

130.00 THB
145.00 THB
 (-10%)

สินค้าหมด

กระดาษถ่ายเอกสาร IDEA GREEN

“ไอเดีย กรีน” นวัตกรรมกระดาษเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการนำ EcoFiber มาเป็นส่วนประกอบในการผลิตแทนการใช้เยื่อจากต้นไม้ จึงช่วยลดการใช้ต้นไม้ใหม่ลงกว่า 40% และยังเป็นกระดาษถ่ายเอกสารระดับพรีเมี่ยมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นรายแรก ด้วยคุณภาพเนื้อกระดาษที่ขาว สะอาด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษไอเดีย กรีน จึงเหมาะสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

EcoFiber คือเยื่อกระดาษที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เกิดจากการนำเศษวัสดุหรือวัสดุซึ่งผ่านการใช้งานแล้วจากนอกโรงงานมาคัดสรร จัดการและควบคุมการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้เยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูง ทดแทนการใช้เยื่อกระดาษจากต้นไม้ใหม่


กระดาษขนาด A4

ความหนา 80 แกรม

ขนาด 1 รีม ( 500 แผ่น)

Visitors: 68,412